Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

28 Şubat 2012 Salı

Rusça Kelimeler - Bitki Terimleri

Rusça Kelimeler - Bitki Terimleri










Bitki Terimleri

 • Растение [rasTEnie] - bitki
 • Дерево [DEreva] - ağaç
 • Семя [SEmya] - tohum
 • Корень [KOren’] - kök
 • Ствол [stVOL] - gövde
 • Ветка [VETka] - dal
 • Лист [list] - yaprak
 • Цветок [tsveTOK] - çiçek
 • Бутон [buTON] - gonca
 • Роза [ROza] - gül
 • Тюльпан [TYUL’pan] - lale
 • Гвоздика [gvazDİka] - karanfil
 • Ромашка [raMAŞka] - papatya
 • Фиалка [fiALka] - menekşe
 • Лилия [Lİliya] - nilüfer
 • Ласка [LASka] - gelincik
 • Кукуруза [kukuRUza] - mısır
 • Пшеница [pşeNİTsa] - buğday
 • Рис [ris] – pirinç
 • Вата [VAta] - pamuk
 • Подсолнечник [padSOlneçnik] – ayçiçeği
 • Сосна [sasNA] – çam ağacı
 • Клён [klYOn] - çınar
 • Орех [aREh] – ceviz
 • Каштан [kaşTAN] - kestane
 • Пальма [PAl’ma] - palmiye
 • Ива [İva] – söğüt ağacı
 • Дуб [dub] – meşe ağacı
 • Тополь [TOpal’] - kavak
 • Олива [aLİva] – zeytin ağacı
 • Куст [kust] - çalı

26 Şubat 2012 Pazar

Rus Kültür Sokağı - Babuşkalar

Babuşkalar (Бабушки)

Babuşka Türk dilinde kelime manası olarak ‘Nine; Teyze’ anlamlarına gelmektedir. Rusya’ya gelen veya Rusça öğrenen Türklerin hemen hemen ilk öğrendikleri ve birbirleri arasında Türkçe konuştukları durumlarda dahi ‘Nine; Teyze’ değil de ‘Babuşka’ olarak telaffuz ettikleri, dillere pelesenk olmuş tabirlerden biridir.

Haydi sizinle şimdi bir Babuşka profili çizelim. Kışın o sert iklim şartlarına uygun yünlü, koyu renkli bir kabana, aynı şekilde kafasını sıcak tutacak cinste bir şapkaya veya örtüye, ellerinde варежки ((tek parmaklı) eldivenler) ve kolunda oldukça büyük bir çantaya sahip olan kişilerin ortak adıdır Babuşkalar.

Rusya’nın simgesi halindeki Babuşkaların tipik özelliklerine gelirsek; öncelikle konuşmayı çok severler. Günlük hayatta eğer bir Babuşka sizi gözüne kestirdiyse, açılan farklı konulardan dakikalarca sohbet edebilir, derdini anlatabilir, eski dönem veya şimdiki rejim hakkında fikirlerini sizinle paylaşabilir. Evlerinde evcil hayvan beslerler. Hemen hemen hepsinin bir kedisi veya bir köpeği vardır. Belkide bu şekilde yalnızlıklarını bir nebzede olsa gidermeye çalışırlar. Bakımlıdırlar. İlerlemiş yaşlarına rağmen eski Sovyet düzeninin vermiş olduğu disiplinin etkisiyle kendilerine uğraşacak bir şeyler bulur, geçimlerine destek sağlarlar. Bahçelerinde yetiştirdikleri veya elleriyle ördükleri ürünleri satan Babuşkalara caddelerin bir köşesinde çokça rastlayabilirsiniz ve koyu sohbetlerini dinleyebilirsiniz. Sovyetlerin çalışkan insanları Babuşkalar kimi zaman ise vakitlerini torunlarına bakarak geçirirler. Bazıları ise hayatlarının geri kalanını bir nevi torunlarına adarlar.

Son olarak küçük bir tavsiye. Toplu taşıma araçlarında yer vereceğiniz babuşkayı iyi seçmenizi öneririm. Hakeza kendini henüz yaşlı görmeyen, görmek istemeyen bir babuşkaya rastlarsanız size onca insan içinde kızabilir ve azarlayabilir. Siz ise onlara yer vererek güzel bir davranış yaptığınızı düşünürken suçlu bir duruma düşmüş olursunuz. :)


25 Şubat 2012 Cumartesi

Rusça Kelimeler - Sahilde

Rusça Kelimeler - Sahilde, На берегу










Sahilde, На берегу

 • Море [More] - deniz
 • Волна [valNA] - dalga
 • Солнце [Solntse] - güneş
 • Песок [peSOK] - kum
 • Пляж [plyaj] - pilaj
 • Палатка [paLAtka] - çadır
 • Кемпинг [KEMpink] kamping
 • Буря [BURya] - fırtına
 • Зонт [zont] - şemsiye
 • Шезлонг [şezLONg] - şezlong
 • Полотенце [palaTENtse] - havlu
 • Гусеница [GUsenitsa] - palet
 • Ведро [vedRO] - kova
 • Галька [GAL’ka] – çakıl taşı
 • Скала [skaLA] - kaya
 • Плавец [plaVEts] - yüzücü
 • Моторная лодка [maTORnaya LODka] – motorlu tekne



22 Şubat 2012 Çarşamba

Rusça Kelimeler - Köyde

Rusça Kelimeler - Köyde, В деревне










Köyde, В деревне

 • Деревня [deREVnya] - köy
 • Фермер [FERmer] - çiftçi
 • Хозяйство [hazYAystva] - işletme
 • Ферма [FERma] - çiftlik
 • Пастух [pastuh] - çoban
 • Овчарка [afÇARka] – çoban köpeği
 • Коза [kaZA] - keçi
 • Баран [baRAn] - koyun
 • Корова [kaROva] - inek
 • Бык [bık] - öküz
 • Поле [POle] – tarla
 • Участок [uÇAStak] - arazi
 • Земледелие [zemleDElie] - tarım
 • Зерно [zirNO] – tahıl tanesi
 • Земля [zemlYA] - toprak
 • Трактор [tRAKtar] - traktör
 • Телега [teLEga] – at arabası
 • Пшеница [pşeNİtsa] - buğday
 • Кукуруза [kukuRUza] - mısır
 • Вата [VAta] - pamuk
 • Пчельник [pÇEL’nik] – arı kovanı



20 Şubat 2012 Pazartesi

Rusça Kelimeler - Şehir Dışında

Rusça Kelimeler - Şehir Dışında










Şehir Dışında - За городом

 • Поле [POle] - kır
 • Земля [zemLYA] - yeryüzü
 • Дорога [daROga] - yol
 • Природа [priROda] - doğa
 • Гора [gaRA] - dağ
 • Вершина [verŞİna] - tepe
 • Равнина [ravNİna] - ova
 • Долина [daLİna] - vadi
 • Река [reKA] - nehir
 • Родник [radNİK] - kaynak
 • Вопопад [vadaPAT] - şelale
 • Мост [most] - köprü
 • Озера [Ozera] - göl
 • Море [MOre] - deniz
 • Небо [NEba] - gökyüzü
 • Погода [paGOda] - hava
 • Кислород [kislaROD] - oksijen
 • Лес [les] - orman
 • Роща [ROşa] - koru
 • Куст [kust] - çalı
 • Дерево [DEreva] - ağaç
 • Ветка [VETka] - dal
 • Лист [list] - yaprak
 • Цветок [tseveTOK] - çiçek
 • Трава [traVA] - ot
 • Сад [sad] - bahçe
 • Тропа [traPA] - patika
 • Берег [BEreg] - sahil
 • Пикник [pikNİK] - piknik

18 Şubat 2012 Cumartesi

Rusça Kelimeler - Okulda 2

Rusça Kelimeler - Okulda 2










Okulda - В школе - 2

 • Специалисть [spetsiaLİst] - uzman
 • Дневник [dnevNİK] - günlük
 • Домашнее задание [daMAşnee zaDanie] – ev ödevi
 • Компютер [kampYUter] - bilgisayar
 • Монитор [maniTOR] - monitör
 • Экран [ekRAN] - ekran
 • Клавиатура [klaviaTUra] - klavye
 • Календарь [kalenDAR’] - takvim
 • Словарь [slaVAR’] - sözlük
 • Карта [KARta] - harita
 • Линейка [liNEYka] - cetvel
 • Доска [DASka] - yazı tahta
 • Мел [mel] - tebeşir
 • Тряпка [trYApka] – yazı silgisi
 • Книга [kNİga] - kitap
 • Тетрадь [tetRAD’] - defter
 • Страница [straNİTsa] - sayfa
 • Листочка [lisTOÇka] - yaprak
 • Ручка [RUÇka] – tükenmez kalem
 • Карандаш [karanDAŞ] – kurşun kalem
 • Стёрка [sTYORka] - silgi
 • Библиотека [bibliaTEka] - kütüphane

16 Şubat 2012 Perşembe

Rusça Kelimeler - Okulda

Rusça Kelimeler - Okulda - В школе










Okulda - В школе

 • Школа [şKOla] - okul
 • Частная школа [ÇAStnaya şKOla] – özel okul
 • Садик [SAdik] – ana okulu
 • Начальная школа [naÇALnaya şKOla] – ilköğretim okulu
 • Средняя школа [sREdnyaa şKOla] - ortaokul
 • Лицей [liTSEy] - lise
 • Техникум [TEHnikum] – teknik lise
 • Аспирантура [aspiranTUra] – doktora öğrenimi
 • Магистратура [magistraTUra] – yüksek lisans öğrenimi
 • Факультет [fakul’TET] - fakülte
 • Университет [universiTET] - üniversite
 • Профессор [praFESsar] - profesör
 • Директор [diREKtar] - müdür
 • Учитель [uÇİtel’] - öğretmen
 • Преподаватель [prepadaVAtel’] – öğretim görevlisi
 • Студент [stuDEnt] – erkek öğrenci (üniversite)
 • Студентка [stuDEntka] – bayan öğrenci (üniversite)
 • Школьник [şKOl’nik] – öğrenci (okul)
 • Учебник [uÇEbnik] – ders kitabı
 • Парта [PARta] - sıra
 • Урок [uROK] – ders (okul)
 • Пара [PAra] – ders (üniversite)
 • Экзамен [ekZAmen] - sınav
 • Вопрос [vapROS] - soru

14 Şubat 2012 Salı

Rusça Kelimeler - Ofis Terimleri

Rusça Kelimeler - Ofis Terimleri










Ofis Terimleri

 • Стол [stol] - masa
 • Стул [stul] - sandalye
 • Секретарь [sekreTAR’] - sekreter
 • Телефон [teleFON] - telefon
 • Компьютер [kampYUter] - bilgisayar
 • Пишущая машина [piŞUşaya maŞIYna] - daktilo
 • Принтер [pRİnter] - yazıcı
 • Факс [faks] - faks
 • Калькулятор [kal’kulYAtar] – hesap makinesi
 • Папка [PAPka] - dosya
 • Календарь [kalenDAR’] - takvim
 • Дырокол [dıraKOL] – delikli zımba
 • Бумага [buMAga] - kağıt
 • Конверт [kanVERT] - zarf
 • Письмо [pis’MO] - mektup
 • Стёрка [sTYORka] - silgi

12 Şubat 2012 Pazar

Rusça Kelimeler - Postanede

Rusça Kelimeler - Postanede,










Postanede, На почте

 • Весы [veSI] - terazi
 • Прилавок [priLAvak] - tezgah
 • Телефон [teleFON] - telefon
 • Телеграмма [telegRAMma] - telgraf
 • Конверт [kanVERT] - zarf
 • Открытка [atkRItka] - kartpostal
 • Пакет [paKEt] - paket
 • Посылка [paSIlka] - koli
 • Марка [MARka] - pul
 • Адрес [ADres] - adres
 • Почтовый ящик [paçTOvıy YAşik] – posta kutusu
 • Почтальон [paçtal’ON] - postacı
 • Касса [KASsa] - vezne
 • Кассир [kasİR] - veznedar

9 Şubat 2012 Perşembe

Rusça Kelimeler - Şehirde

Rusça Kelimeler - Şehirde










Şehirde - В городе

 • Город [GOrad] - şehir
 • Площадь [pLOşad’] - medya
 • Проспект [prasPEKt] – ana cadde; bankalar caddesi
 • Улица [Ulitsa] - cadde
 • Перекрёсток [perekRYOStak] - kavşak
 • Мост [most] -köprü
 • Тротуар [traTUar] - kaldırım
 • Автобус [afTObus] - otobüs
 • Остановка [astaNOFka] - durak
 • Грузовик [gruzaVİK] - kamyon
 • Скорая помощь [sKOraya POmaş’] - ambülans
 • Такси [TAKsi] - taksi
 • Велосипед [velasiPED] - bisiklet
 • Коляска [kalYASka] – çocuk arabası
 • Указательные знаки [ukaZAtel’nıe zNAki] – işaret levhası
 • Светофор [svetaFOR] – trafik ışıkları
 • Пробка [pROBka] – trafik sıkışıklığı
 • Стадион [stadiON] -stadyum
 • Ярмарка [YARmarka] - fuar
 • Зоопарк [ZOOpark] – hayvanat bahçesi
 • Автостоянка [aftastaYANka] - otopark
 • Полицейский участок [palitSEyskiy uÇAstak] – polis karakolu
 • Служба первой помощи [sLUjba Pervay POmaşi] – ilk yardım servisi
 • Справочная [spRAvaçnaya] – danışma bürosu

7 Şubat 2012 Salı

Rusça Kelimeler - Yapı Terimleri

Rusça Kelimeler - Yapı Terimleri










Yapı Terimleri

 • Торговый центр [tarGOvıy tSENtr] – alış-veriş merkezi
 • Супермаркет [superMARket] - süpermarket
 • Рынок [RInak] – pazar; çarşı
 • Магазин [magaZİN] - dükkan
 • Мясник [mYASnik] - kasap
 • Школа [şKOla] - okul
 • Больница [bal’NİTsa] - hastane
 • Аптека [apTEka] - eczane
 • Почта [POÇta] - postane
 • Банк [bank] - banka
 • Ресторан [restaRAN] - restoran
 • Кафе [kaFE] - kafe
 • Ночной клуб [naçNOY klub] – gece kulübü
 • Кинотеатр [kinateAtr] - sinema
 • Театр [teAtr] - tiyatro
 • Библиотека [bibliaTEka] - kütüphane
 • Музей [muZEy] - müze
 • Мечеть [meÇET’] - cami
 • Церковь [tSERkıf’] - kilise
 • Парк [park] - park
 • Станция [sTANtsia] - istasyon
 • Завод [zaVOD] - fabrika

5 Şubat 2012 Pazar

Rusça Kelimeler - İçecek Terimleri

Rusça Kelimeler - İçecek Terimleri










İçecek Terimleri

 • Напиток [naPİtak] - içecek
 • Горячие напитки [garYAçie naPİTki] – sıcak içecek
 • Чай [çay] - çay
 • Кофе [KOfe] - kahve
 • Готовый кофе [gaTOvıy KOfe] – hazır kahve
 • Кофе по-турецки [KOfe pa-tuREtski] – Türk Kahvesi
 • Вода [vaDA] - su
 • Кола [KOla] - kola
 • Сок [sok] – meyve suyu
 • Апельсиновый сок [apel’Sİnavıy sok] – portakal suyu
 • Яблочный сок [YAblaçnıy sok] – elma suyu
 • Персиковый сок [PErsikavıy sok] – şeyfali suyu
 • Алкогольные напитки [alkaGOL’nıe naPİtki] – alkollü içecekler
 • Пиво [Pİva] - bira
 • Вино [viNO] – şarap
 • Шампанское [şamPANskae] - şampanya
 • Водка [VODka] - vodka

3 Şubat 2012 Cuma

Rusça Kelimeler - Yiyecek - İçecek Terimleri 3

Rusça Kelimeler - Yiyecek - İçecek Terimleri 3










Yiyecek - İçecek Terimleri 3

 • Компот [kamPOT] - komposto
 • Пирог [piROG] - börek
 • Торт [tort] - pasta
 • Кекс [keks] - kek
 • Сладость [sLAdast’] - tatlı
 • Пудинг [PUding] - puding
 • Мороженое [maROjenae] - dondurma
 • Рыба [RIyba] - balık
 • Форель [faREL’] - alabalık
 • Лосось [laSOS’] – som balığı
 • Скумбрия [sKUmbria] - uskumru
 • Креветка [kreVETka] - karides
 • Сардина [sarDİna] - sardalye
 • Рыба-мечь [RIba-meç’] – kılıç balığı
 • Угорь [uGOR’] – yılan balığı
 • Акула [aKUla] – köpek balığı

1 Şubat 2012 Çarşamba

Rusça Kelimeler - Yiyecek - İçecek Terimleri 2

Rusça Kelimeler - Yiyecek - İçecek Terimleri 2










Yiyecek - İçecek Terimleri 2

 • Хлеб [hlep] - ekmek
 • Соль [sol’] - tuz
 • Рис [ris] - pirinç
 • Мёд [myod] - bal
 • Колбаса [kalbaSA] - sucuk
 • Сосиска [saSİska] - sosis
 • Оливки [aLİfki] - zeytin
 • Сыр [syır] - peynir
 • Сливочное масло [sLİvaçnae MAsla] – tere yağı
 • Йогурт [YOgurt] - yoğurt
 • Яйцо [YiytSO] - yumurta
 • Суп [sup] - çorba
 • Мясо [mYAsa] - et
 • Говядина [gavYAdina] – dana eti
 • Печень [PEçin’] - ciğer
 • Курица [KUritsa] – tavuz
 • Индейка [inDEyka] - hindi
 • Фарш [farş] - kıyma
 • Котлет [katLET] - köfte
 • Бифштекс [bifşTEKs] - biftek
 • Жареная кортошка [JArenaya karTOŞka] – patates kızartması
 • Картофельное пюре [karTOfel’nae PYUre] – patates püresi
 • Макароны [makaROnı] - makarna
 • Спагетти [spaGEti] - spagetti
 • Пицца [pittsı] - pizza
 • Бутерброд [buterbROt] - sandviç