Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

7 Şubat 2012 Salı

Rusça Kelimeler - Yapı Terimleri

Rusça Kelimeler - Yapı Terimleri


Yapı Terimleri

 • Торговый центр [tarGOvıy tSENtr] – alış-veriş merkezi
 • Супермаркет [superMARket] - süpermarket
 • Рынок [RInak] – pazar; çarşı
 • Магазин [magaZİN] - dükkan
 • Мясник [mYASnik] - kasap
 • Школа [şKOla] - okul
 • Больница [bal’NİTsa] - hastane
 • Аптека [apTEka] - eczane
 • Почта [POÇta] - postane
 • Банк [bank] - banka
 • Ресторан [restaRAN] - restoran
 • Кафе [kaFE] - kafe
 • Ночной клуб [naçNOY klub] – gece kulübü
 • Кинотеатр [kinateAtr] - sinema
 • Театр [teAtr] - tiyatro
 • Библиотека [bibliaTEka] - kütüphane
 • Музей [muZEy] - müze
 • Мечеть [meÇET’] - cami
 • Церковь [tSERkıf’] - kilise
 • Парк [park] - park
 • Станция [sTANtsia] - istasyon
 • Завод [zaVOD] - fabrika

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder