Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

16 Şubat 2012 Perşembe

Rusça Kelimeler - Okulda

Rusça Kelimeler - Okulda - В школе


Okulda - В школе

 • Школа [şKOla] - okul
 • Частная школа [ÇAStnaya şKOla] – özel okul
 • Садик [SAdik] – ana okulu
 • Начальная школа [naÇALnaya şKOla] – ilköğretim okulu
 • Средняя школа [sREdnyaa şKOla] - ortaokul
 • Лицей [liTSEy] - lise
 • Техникум [TEHnikum] – teknik lise
 • Аспирантура [aspiranTUra] – doktora öğrenimi
 • Магистратура [magistraTUra] – yüksek lisans öğrenimi
 • Факультет [fakul’TET] - fakülte
 • Университет [universiTET] - üniversite
 • Профессор [praFESsar] - profesör
 • Директор [diREKtar] - müdür
 • Учитель [uÇİtel’] - öğretmen
 • Преподаватель [prepadaVAtel’] – öğretim görevlisi
 • Студент [stuDEnt] – erkek öğrenci (üniversite)
 • Студентка [stuDEntka] – bayan öğrenci (üniversite)
 • Школьник [şKOl’nik] – öğrenci (okul)
 • Учебник [uÇEbnik] – ders kitabı
 • Парта [PARta] - sıra
 • Урок [uROK] – ders (okul)
 • Пара [PAra] – ders (üniversite)
 • Экзамен [ekZAmen] - sınav
 • Вопрос [vapROS] - soru

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder