Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

18 Şubat 2012 Cumartesi

Rusça Kelimeler - Okulda 2

Rusça Kelimeler - Okulda 2


Okulda - В школе - 2

 • Специалисть [spetsiaLİst] - uzman
 • Дневник [dnevNİK] - günlük
 • Домашнее задание [daMAşnee zaDanie] – ev ödevi
 • Компютер [kampYUter] - bilgisayar
 • Монитор [maniTOR] - monitör
 • Экран [ekRAN] - ekran
 • Клавиатура [klaviaTUra] - klavye
 • Календарь [kalenDAR’] - takvim
 • Словарь [slaVAR’] - sözlük
 • Карта [KARta] - harita
 • Линейка [liNEYka] - cetvel
 • Доска [DASka] - yazı tahta
 • Мел [mel] - tebeşir
 • Тряпка [trYApka] – yazı silgisi
 • Книга [kNİga] - kitap
 • Тетрадь [tetRAD’] - defter
 • Страница [straNİTsa] - sayfa
 • Листочка [lisTOÇka] - yaprak
 • Ручка [RUÇka] – tükenmez kalem
 • Карандаш [karanDAŞ] – kurşun kalem
 • Стёрка [sTYORka] - silgi
 • Библиотека [bibliaTEka] - kütüphane

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder