Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

8 Haziran 2012 Cuma

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar 4

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar 4

Sık Kullanılan Sıfatlar 4

 • Твёрдый [tvYOrdıy] – sert, katı
 • Сладкий [sLAdkiy] - tatlı
 • Горький [GOr’kiy] - acı
 • Ревнивый [revNİvıy] - kıskanç
 • Сердитый [serDİtıy] – öfkeli, hırçın
 • Смешной [smeşNOy] - komik
 • Слепой [slePOy] - kör
 • Глухой [gluHOy] - sağır
 • Сильный [Sİl’nıy] - güçlü
 • Занятый [zanYAtıy] - meşgul
 • Честный [ÇEstnıy] - dürüst
 • Благородный [blagaROdnıy] – soylu, asil, yüce
 • Весёлый [veSYOlıy] - neşeli
 • Терпеливый [terpeLİvıy] - sabırlı
 • Приятный [priYAtnıy] – hoş, tatlı
 • Удачный [uDAçnıy] - başarılı
 • Знаменитый [znameNİtıy] - ünlü
 • Красивый [kraSİvıy] - güzel
 • Зрелый [zRElıy] - yetişkin
 • Усталый [usTAlıy] - yorgun
 • Шумный [ŞUmnıy] - gürültülü
 • Здоровый [zdaROvıy] - sağlıklı
 • Свободный [svaBOdnıy] – özgür, serbest

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder