Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

20 Mayıs 2012 Pazar

Rusça Kelimeler - Fiiller 4

Rusça Kelimeler - Fiiller 4Fiiller 4

 • Качать [kaÇAt’] - sallamak
 • Купить [kuPİt’] – satın almak
 • Продать [praDAt’] - satmak
 • Смотреть [smatREt’] - seyretmek
 • Спросить [spraSİt’] - sormak
 • Рассказать [rasskaZAt’] - anlatmak
 • Петь [pet’] – şarkı söylemek
 • Носить [naSİt’] - taşımak
 • Убирать [ubiRAt’] – toplamak, temizlemek
 • Покидать [pakiDAt’] - terketmek
 • Извинять [izvinYAt’] - affetmek
 • Летать [leTAt’] - uçmak
 • Забыть [zaBIt’] - unutmak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder