Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

21 Nisan 2012 Cumartesi

Rusça Kelimeler - Para ve Banka Terimleri

Rusça Kelimeler - Para ve Banka Terimleri


Para ve Banka Terimleri

 • Банк [bank] - banka
 • Счёт [şYOt] - hesap
 • Банковский счёт [BAnkavskiy şYOt] – banka hesabı
 • Кредит [kreDİt] - kredi
 • Деньги [DEn’gi] - para
 • Обмен валюты [abMEn valYUtı] - döviz
 • Курс [kurs] - kur
 • Проценты [pratSEntı] - faiz
 • Ставка процентов [sTAvka pratSEntav] – faiz oranı
 • Ценность [tSEnnast] - değer
 • Договор [dagaVOr] - anlaşma
 • Аванс [aVAns] - avans
 • Плата [pLAta] - ödeme
 • Долг [dolg] - borç
 • Дать в долг [dat’ v dolg] – borç vermek
 • Чек [çek] - çek
 • Расписка [rasPİska] - senet
 • Ипотека [ipaTEka] - ipotek
 • Заверение [zaveREnie] - teminat
 • Экономия [ekaNOmia] - tasarruf
 • Бедный [BEdnıy] - fakir
 • Богатый [baGAtıy] - zengin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder