Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

25 Nisan 2012 Çarşamba

Rusça Kelimeler - Gümrük Terimleri

Rusça Kelimeler - Gümrük Terimleri


Gümrük Terimleri

 • Таможня [taMOjnya] - gümrük
 • Беспошлинный [bezPOşlinnıy] - gümrüksüz
 • Таможенный контроль [taMOjennıy kantROl’] – gümrük kontrolü
 • Таможенник [taMOjennik] - gümrükçü
 • Граница [graNİtsa] - sınır
 • Паспорт [PAspart] - pasaport
 • Виза [Vİza] - vize
 • Национальность [natsiaNAl’nast’] - milliyet
 • Посольство [paSOl’stva] - konsolosluk
 • Разрешение на работу [razreŞEnie na raBOtu] – çalışma izni
 • Разрешение на жительство [razreŞEnie na Jİtel’stva] – oturma izni
 • Справочная [spRAvaçnaya] - danışma
 • Камера хранения [KAmera hraNEnie] - emanet
 • Бумаги [buMAgi] - kağıtlar
 • Документы [dakuMEntı] - evraklar
 • Подпись [POdpis’] - imza
 • Печать [peÇAt’] - mühür
 • Заявлять [zayavlYAt’] - bildirmek
 • Заявление [zayavLEnie] - dilekçe
 • Багаж [baGAj] - bagaj
 • Багажный контроль [baGAjnıy kantROl’] – bagaj kontrolü

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder