Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

26 Aralık 2011 Pazartesi

Rusça Kelimeler - Sağlık Terimleri 2

Rusça Kelimeler - Sağlık Terimleri 2


Sağlık Terimleri 2

 • Аптека [apTEka] - eczane
 • Рецепт [peTSEpt] - reçete
 • Лекарство [leKARstva] - ilaç
 • Таблетка [tabLETka] - tablet
 • Мазь [maz’] - merhem
 • Бандаж [banDAŞ] - bandaj
 • Йод [yod] - iyot
 • Вата [VAta] - pamuk
 • Носилки [naSİLki] - sedye
 • Градусник [gRAdus’nik] - derece
 • Кровь [krof’] - kan
 • Группа крови [gRUpa kROvi] – kan grubu
 • Давление [davLEnie] - tansiyon
 • Слепой [sliPOY] - kör
 • Глухой [gluHOY] - sağır
 • Немой [niMOY] - dilsiz

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder