Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

29 Aralık 2011 Perşembe

Rusça Kelimeler - Hastalık Terimleri

Rusça Kelimeler - Hastalık Terimleri


Hastalık Terimleri
 • Болезнь [baLEZn’] hastalık
 • Икота [iKOta] hıçkırık
 • Аппетит [appeTİT] iştah
 • Пульс [PUL’s] - nabız
 • Рвота [rVOta] – kusma
 • Кашлять [KAŞlit’] – öksürmek
 • Страдание [straDAnie] – acı, ızdırap
 • Страдать [straDAT’] – acı çekmek
 • Боль [BOL’] - ağrı
 • Температура [temperaTUra] – ateş
 • Головная боль [galavNAya BOL’] baş ağrısı
 • Потерять сознание [paterYAT’ sazNAnie] bilincini yitirmek
 • Боль в горле [BOL’ v GORle] boğaz ağrısı
 • Грипп [gRİp] grip
 • Бронхит [branHİT] bronşit
 • Зубная боль [zubNAya BOL’] diş ağrısı
 • Ревматизм [revmaTİZm] romatizma
 • Простуда [prasTUda] soğuk algınlığı
 • Сахарный диабет [SAharnıy diaBET] şeker hastalığı
 • Диета [diEta] diet
 • Инфекция [inFEKtsia] enfeskiyon
 • Боль в желудке [BOL’ v jeLUDke] mide ağrısı
 • Язва [Yazva] ülser
 • Мигрень [migREN’] migren
 • Рак [rak] kanser
 • Корь [kor’] kızamık
 • Сердечный приступ [sirDEÇnıy pRİStup] kalp krizi
 • Асма [ASma] astım; nefes darlığı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder