Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

3 Haziran 2012 Pazar

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar 3

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar 3

Sık Kullanılan Sıfatlar 3

 • Неправильный [nepRAvil’nıy] - yanlış
 • Худой [huDOy] - zayıf
 • Сильный [Sİl’nıy] - güçlü
 • Полный [POlnıy] - dolu
 • Пустой [pusTOy] - boş
 • Молодой [malaDOy] - genç
 • Пожилой [pajiLOy] - yaşlı
 • Дешёвый [deŞYOvıy] - ucuz
 • Дорогой [daraGOy] - pahalı
 • Внимательный [vniMAtel’nıy] - dikkatli
 • Невнимательный [nevniMAtel’nıy] - dikkatsiz
 • Свежий [sVEjiy] - taze
 • Несвежий [nesVEjiy] - bayat
 • Голодный [gaLOdnıy] - aç
 • Сытый [SItıy] - tok
 • Натуральный [natuRAl’nıy] - doğal
 • Искусственный [isKUsstvennıy] – suni, yapay
 • Вежливый [VEjlivıy] - nazik
 • Грубый [gRUbıy] - kaba
 • Ленивый [leNİvıy] - tembel
 • Трудолюбивый [trudalyuBİvıy] - çalışkan
 • Храбрый [hRAbrıy] - cesur
 • Трусливый [tRUslivıy] - korkak
 • Мягкий [mYAhkiy] - yumuşak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder