Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

27 Mayıs 2012 Pazar

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar

Sık Kullanılan Sıfatlar

 • Живой [jiVOy] - canlı
 • Мёртвый [MYOrtvıy] - ölü
 • Хороший [haROşiy] - iyi
 • Плохой [plaHOy] - kötü
 • Красивый [kraSİvıy] - güzel
 • Некрасивый [nekraSİvıy] - çirkin
 • Большой [bal’ŞOy] - büyük
 • Маленький [MAlen’kiy] - küçük
 • Широкий [şiROkiy] - geniş
 • Узкий [UZkiy] - dar
 • Чистый [Çİstıy] - temiz
 • Грязный [grYAznıy] - kirli
 • Умный [UMnıy] - akıllı
 • Тупой [tuPOy] - salak
 • Закрытый [zakRItıy] - kapalı
 • Открытый [atkRItıy] - açık
 • Холодный [haLOdnıy] - soğuk
 • Жаркий [JArkiy] - sıcak
 • Прохладный [prahLAdnıy] - serin
 • Тёплый [TYOplıy] - ılık
 • Опасный [aPAsnıy] - tehlikeli
 • Безопасный [bezaPAsnıy] - güvenli
 • Трудный [tRUdnıy] - zor

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder