Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

30 Mayıs 2012 Çarşamba

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar 2

Rusça Kelimeler - Sık Kullanılan Sıfatlar 2

Sık Kullanılan Sıfatlar 2

 • Лёгкий [LYOhkiy] - kolay
 • Сухой [suHOy] - kuru
 • Мокрый [MOkrıy] - ıslak
 • Ранный [RAnnıy] - erken
 • Поздный [POzdnıy] - geç
 • Быстрый [BIstrıy] - hızlı
 • Медленный [MEdlennıy] - yavaş
 • Счастливый [ŞastLİvıy] - mutlu
 • Расстроенный [rasstROyennıy] - üzgün
 • Тяжёлый [tyiJYOlıy] - ağır
 • Лёгкий [lYOHkiy] - hafif
 • Высокий [vıSOkiy] - yüksek
 • Низкий [Nİzkiy] - alçak
 • Больной [bal’NOy] - hasta
 • Здоровый [zdaROvıy] - sağlıklı
 • Левый [LEvıy] - sol
 • Правый [pRAvıy] - sağ
 • Длинный [dLİnnıy] - uzun
 • Короткий [kaROtkiy] - kısa
 • Новый [NOvıy] - yeni
 • Старый [sTArıy] - eski
 • Бедный [BEdnıy] - fakir
 • Богатый [baGAtıy] - zengin
 • Правильный [pRAvilnıy] - doğru


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder