Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

5 Mayıs 2012 Cumartesi

Rusça Kelimeler - Siyaset Terimleri

Rusça Kelimeler - Siyaset Terimleri


Siyaset Terimleri

 • Демократия [demakRAtia] - demokrasi
 • Республика [resPUblika] - cumhuriyet
 • Парламент [parLAment] - parlamento
 • Чиновник [çiNOvnik] - memur
 • Партия [PArtia] - parti
 • Выборы [VIybarı] - seçimler
 • Урна [Urna] – oy sandığı
 • Избиратель [izbiRAtel’] - seçmen
 • Голосовать [galasaVAt’] – oy vermek
 • Голосование [galasaVAnie] – oylama
 • Референдум [refeREndum] - referandum
 • Правительство [praVİtel’stva] - hükümet
 • Столица [staLİtsa] - başkent
 • Президент [preziDEnt] - cumhurbaşkanı
 • Премьер министр [prem’Yer miNİstr] – başbakan
 • Министр [miNİstr] - bakan
 • Министерство [minisTErstva] - bakanlık
 • Губернатор [guberNAtar] - vali

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder