Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

3 Mayıs 2012 Perşembe

Rusça Kelimeler - Hukuk Terimleri

Rusça Kelimeler - Hukuk Terimleri


Hukuk Terimleri

 • Право [pRAva] - hukuk
 • Закон [zaKOn] - kanun
 • Вне закона [vne zaKOna] - kanunsuz
 • Законный [zaKOnnıy] - yasal
 • Виновность [viNOvnast’] - suç
 • Штраф [ştraf] - ceza
 • Суд [sud] - mahkeme
 • Судья [sud’ya] – yargıç, hakim
 • Адвокат [advaKAt] - avukat
 • Истец [isTEts] - davacı
 • Обвиняемый [abvinYAyemıy] - sanık
 • Задержанный [zaderJAnnıy] - tutuklu
 • Подозреваемый [padazreVAyemıy] - şüpheli
 • Юстиция [yusTİtsia]  - adliye sarayı
 • Тюрьма [tyur’MA] - hapishane
 • Полицейский участок [palitSEyskiy uÇAstak] - karakol
 • Полиционер [palitsiaNEr] - polis
 • Охранник [ahRAnnik] - bekçi
 • Надзиратель [nadziRAtel’] - gardiyan
 • Наручник [naRUçnik] - kelepçe
 • Пистолет [pistaLEt] - tabanca
 • Оружие [aRUjie] - silah

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder