Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

16 Nisan 2012 Pazartesi

Rusça Kelimeler - Ticaret Terimleri

Rusça Kelimeler - Ticaret Terimleri


Ticaret Terimleri

 • Работа [raBOta] - iş
 • Рабочий [raBOçiy] - işçi
 • Работодатель [rabataDAtel’] - işveren
 • Клиент [kliENt] - müşteri
 • Марка [MArka] - marka
 • Фирма [Fİrma] - firma
 • Компания [kamPAnia] - şirket
 • Завод [zaVOd] - fabrika
 • Агент [aGEnt] - acente
 • Филиал [fliAL] - şube
 • Магазин [magaZİn] - dükkan
 • Хозяин магазина [hazYAin magaZİna] – dükkan sahibi
 • Депо [dePO] - depo
 • Склад [sklad] - stok
 • Доход [daHOd] - sermaye
 • Рынок [RInak] - pazar
 • Розничная продажа [ROzniçnaya praDAja] – perakende satış  
 • Оптовая продажа [apTOvaya praDAja] – toptan satış
 • Продажа [praDAja] - satış
 • Купля [KUplya] - alım
 • Цена [tseNA] - fiyat
 • Стоимость [sTOimast’] – maliyet, ücret, değer
 • Бесплатно [bespLAtna] - bedava

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder