Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

16 Mart 2012 Cuma

Rusça Kelimeler - Tren Seyahati

Rusça Kelimeler - Tren SeyahatiTren Seyahati

  • Вокзал [vagZAl] – tren garı
  • Станция [sTAntsia] - istasyon
  • Купе [kuPE] - kompartıman
  • Поезд [POyezd] - tren
  • Железная дорога [jeLEznaya daROga] – demir yolu
  • Рельс [rel’s] - ray
  • Проводник [pravadNİk] – vagon görevlisi
  • Путь [put’] – hat; yol
  • Паровоз [paraVOz] - (buharlı) lokomotif

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder