Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

13 Mart 2012 Salı

Rusça Kelimeler - Deniz Seyahati

Rusça Kelimeler - Deniz SeyahatiDeniz Seyahati

 • Море [MOre] - deniz
 • Порт [port] - liman
 • Корабль [kaRAbl’] - gemi
 • Капитан [kapiTAn] - kaptan
 • Дымоход [dımaHOd] - baca
 • Пропеллер [praPEller] - pervane
 • Груз [gruz] - yük
 • Яхта [YAhta] - yat
 • Лодка [LOdka] - tekne
 • Пароход [paraHOd] - vapur
 • Танкер [TAnker] - tanker
 • Подводная лодка [padVOdnaya LOdka] – deniz altı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder