Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

23 Aralık 2011 Cuma

Rusça Kelimeler - Sağlık Terimleri 1

Rusça Kelimeler - Sağlık Terimleri 1


Sağlık Terimleri 1

 • Здоровье [zdaROV’ye] - sağlık
 • Здоровый [zdaROVıy] - sağlıklı
 • Хорошо [haraŞO] - iyi
 • Больной [bal’NOY] - hasta
 • Вред [vred] - zarar
 • Несчастье [niŞAST’ye] – dert; bela
 • Больница [bal’NİTsa] - hastane
 • Обследование [abSLEdavanie] - muayene
 • Поликлиника [polikliNİka] - poliklinik
 • Лечение [liÇEnie] - tedavi
 • Операционная [aperatsiONnaya] - ameliyathane
 • Операция [apeRATsia] - ameliyat
 • Скорая помощь [sKOraya Pomaş’] - ambülans
 • Врач [vraç] - doktor
 • Хирург [hiRURG] – beyin cerrahı
 • Стоматолог [stamataLOG] – diş hekimi
 • Медсестра [misistRA] - hemşire
 • Санитарка [saniTARka] – hasta bakıcı

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder