Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

14 Mayıs 2012 Pazartesi

Rusça Kelimeler - Fiiller 2

Rusça Kelimeler - Fiiller 2Fiiller 2

 • Менять [menYAt’] - değiştirmek
 • Слушать [sLUşat’] - dinlemek
 • Отдыхать [atdıHAt’] - dinlenmek
 • Трогать [tROgat’] - dokunmak
 • Наполнять [napalnYAt’] - doldurmak
 • Возвращаться [vazvraŞAt’sa] - dönmek
 • Драться [dRAt’sa] - dövüşmek
 • Слышать [sLIşat’] - duymak
 • Падать [PAdat’] - düşmek
 • Думать [DUmat’] - düşünmek
 • Жениться [jeNİt’sa] - evlenmek
 • Прийти [pRİyti] - gelmek
 • Принести [prinesTİ] - getirmek
 • Идти [idTİ] - gitmek
 • Отправить [atpRAvit’] - göndermek
 • Видеть [Vİdet’] - görmek
 • Показать [pakaZAt’] - göstermek
 • Смеяться [smeYAt’sa] - gülmek
 • Тратить [tRAtit’] - harcamak
 • Пить [pit’] - içmek
 • Верить [VErit’] - inanmak
 • Строить [stROit’] – inşa etmek
 • Хотеть [haTEt’] - istemek

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder