Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

27 Mart 2012 Salı

Rusça Kelimeler - Ülkeler ve Uluslar

Rusça Kelimeler - Ülkeler ve Uluslar


Ülkeler ve Uluslar

 • Турция [TUrtsia] - Türkiye
 • Турок [TUrak] – Türk (Erkek)
 • Турчанка [turÇAnka] – Türk (Bayan)
 • Россия [rasSİya] - Rusya
 • Русский [RUsskiy] – Rus (Erkek)
 • Русская [RUsskaya] – Rus (Bayan)
 • Япония [yaPOnia] - Japonya
 • Японец [yaPOnets] – Japon (Erkek)
 • Японка [yaPOnka] - Japon(Bayan)
 • Италия [iTAlia] - İtalya
 • Итальянец [ital’YAnets] – İtalyan (Erkek)
 • Итальянка [ital’YAnka] - İtalyan(Bayan)
 • Греция [gREtsia] - Yunanistan
 • Грек [grek] – Yunan (Erkek)
 • Гречанка [greÇEnka] – Yunan (Bayan)
 • Германия [gerMAnia] - Almanya
 • Немец [NEmets] – Alman (Erkek)
 • Немка [NEmka] – Alman (Bayan)
 • Америка [aMErika] - Amerika
 • Американец [ameriKAnets] – Amerikan (Erkek)
 • Американка [ameriKAnka] – Amerikan (Bayan)
 • Европа [yevROpa] - Avrupa
 • Евпопеец [yevrapeYEts] – Avrupalı (Erkek)
 • Евпопейка [yevraPEyka] – Avrupalı (Bayan)
 • Австралия [avstRAliya] - Avustralya
 • Австралиец [avstraLİets] – Avustralyalı (Erkek)
 • Австралийка [avstraLİyka] – Avustralyalı (Bayan)
 • Австрия [AVstria] - Avusturya
 • Австриец [avstriETs] – Avusturyalı (Erkek)
 • Австрийка [avstRİyka] – Avusturyalı (Bayan)
 • Бельгия [BEl’gia] - Belçika
 • Бельгиец [bel’Gİets] – Belçikalı (Erkek)
 • Бельгийка [bel’Gİyka] – Belçikalı (Bayan)
 • Китай [kiTAy] - Çin
 • Китаец [kiTAyets] – Çinli (Erkek)
 • Китаянка [kiTAyka] – Çinli (Bayan)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder