Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

3 Aralık 2011 Cumartesi

Rusça Kelimeler - Rusça Sıra Sayıları

Rusça Kelimeler - Rusça Sıra Sayıları


Rusça Sıra Sayıları

 • Первый [pervıy] – birinci
 • Второй [ftaroy] - ikinci
 • Третий [tretiy] - üçüncü
 • Четвёртый [çitvyortıy] - dördüncü
 • Пятый [pyatıy] - beşinci
 • Шестой [şistoy] - altıncı
 • Седьмой [sid’moy] - yedinci
 • Восьмой [vas’moy]- sekizinci
 • Девятый [divyatıy] - dokuzuncu
 • Десятый [disyatıy] - onuncu
 • Одиннадцатый [adinatsıtıy]– on birinci
 • Двадцатый [dvatsatıy]- yirminci

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder