Güncel Rusça Dersler - Rusyam.com

10 Aralık 2011 Cumartesi

Rusça Kelimeler - Kişisel Bilgiler

Rusça Kelimeler - Rusça Kelimeler - Kişisel Bilgiler


Rusça Kelimeler - Kişisel Bilgiler


 • Имя [imya] - ad
 • Фамилия [familia] - soyadı
 • Страна [strana] - ülke
 • Национальность [natsianal’nast’] – milliyet
 • Возраст [vozrast] - yaş
 • Профессия [prafessia] - meslek
 • Семейное положение [simeynae palajenie] – medeni durum
 • Не женат, незамужем [ni jenat, nizamujem] - bekar
 • Женат, замужем [jinat, zamujem] - evli
 • Пожилой [pajiloy] - yaşlı
 • Молодой [maladoy] - genç
 • Длина [dlina] – uzunluk; boy
 • Вес [ves] – ağırlık; kilo

1 yorum: